730 729 044

UL. POZNAŃSKA 86; GNIEZNO

730 731 830

UL. POZNAŃSKA 235; INOWROCŁAW

KOMÓRKI MACIERZYSTE W TERAPII TLENEM

Komórki macierzyste to komórki wytwarzane samoczynnie przez organizm człowieka. Oznacza się je za pomocą symbolu CD 34+. Są na bieżąco produkowane (do określonej liczby) i wysyłane do krwi przez szpik kostny, który otrzymuje sygnał o zapotrzebowaniu na nie od cytokin – białek odpowiedzialnych m.in. za pobudzanie komórek uczestniczących w odpowiedzi immunologicznej. Komórki macierzyste wykazują zdolność do namnażania oraz przekształcania się w nowe tkanki, np. mięśniową, skórną, kostną, nerwową czy chrzęstną. Zastępują te komórki, które uległy uszkodzeniu w wyniku urazu, choroby lub procesu starzenia organizmu.

Ile komórek macierzystych znajduje się w organizmie?

Wraz z wiekiem szpik kostny wytwarza coraz mniej komórek macierzystych, w związku z czym spada zdolność organizmu do regeneracji. W warunkach ciśnienia atmosferycznego 1000 hPa można zaobserwować w układzie człowieka od 0 do 20 komórek macierzystych na 100 000 leukocytów. Taki poziom ciśnienia, w połączeniu z niskim poziomem CO2 we krwi, uniemożliwia odpowiednie utlenienie szpiku kostnego. Skutkuje to tym, że nie jest on w stanie produkować odpowiednio dużej liczby komórek macierzystych w stosunku do zapotrzebowania tkankowego. Im jest ono wyższe, tym komórki macierzyste szybciej się zużywają.

W celu zwiększenia poziomu komórek macierzystych można zastosować sztuczną stymulację w formie dostarczenia cytokin z zewnątrz do organizmu. W ten sposób szpik kostny otrzymuje komunikat, aby zwiększyć produkcję komórek macierzystych. Ich podwyższony poziom w krwi utrzymuje się jednak w ustroju jedynie przez krótki czas – do kilku godzin, po czym wraca do poprzedniego stanu.

Jak zabiegi w komorze normobarycznej wpływają na komórki macierzyste?

Badania naukowe wykazały, że terapia w komorze normobarycznej stymuluje szpik kostny do intensywnego namnażania komórek macierzystych, które krążą wraz z krwią po całym ciele, a następnie zastępują zniszczone lub uszkodzone tkanki i zaczynają pełnić ich funkcje. Obserwuje się również zwiększenie ich aktywności.

Obserwowany wpływ to zasługa lepszego odżywienia i utlenienia szpiku kostnego, gdyż znajduje się on w warunkach znacznie bardziej sprzyjających życiu. Ciśnienie w komorze normobarycznej wynosi 1500 hPa, czyli znacznie więcej niż w „hipobarii” (1000 hPa). Normobaria pozwala również usunąć z organizmu toksyny i wydaliny komórkowe, które utrudniają szpikowi kostnemu produkcję nowych komórek macierzystych.

Oddychając krystalicznie czystym powietrzem o zwiększonym stężeniu w warunkach podwyższonego ciśnienia, można odbudować i zregenerować różne narządy, wyleczyć choroby, skrócić okres rekonwalescencji, odmłodzić organizm i wydłużyć swoje życie.