730 729 044

UL. POZNAŃSKA 86; GNIEZNO

730 731 830

UL. POZNAŃSKA 235; INOWROCŁAW

ODPORNOŚĆ ORGANIZMU

Zwiększenie odporności – tlenoterapia- komora normobaryczna

Tlenoterapia w komorze normobarycznej w naszej klinice jest świetną profilaktyką dla wzmocnienia naszej odporności. Skuteczne dotlenienia komórek odpowiedzialne za układ immunologiczny. Dzięki dotlenionej komórce organizm ma więcej siły do zwalczania zakażeń i skutecznie uniemożliwia rozwój wszelkim wirusom i bakteriom.

Jednym z efektów obniżonej odporności jest zmniejszenie zapotrzebowania tkanek w tlen. Odwróceniem tego procesu jest dostarczenie do komórki tlenu. Tylko dzięki podniesionemu ciśnieniu do 1500hPa i odpowiedniej mieszance tlenowej jaka znajduje się w komorze normobarycznej, organizm jest w stanie zapewnić odpowiednie dostarczenie tlenu i podniesienie odporności.

W rozwoju wielu chorób układu ogólnoustrojowego istotną rolę odgrywają bakterie beztlenowe, dostarczony do nich tlen wywiera na bakterie działanie toksyczne.